Loading...

In de sector zorg en welzijn werkt u aan zelforganisatie, professionalisering en klantgerichtheid.
Een cultuurverandering die vraagt om aanpassing, geduld en doorzettingsvermogen.
Professionele ondersteuning zou dan zeer welkom zijn.
Herkent u dit?

Wie zijn wij

Even kennismaken...
AccenZ is een advies en trainingsbureau specifiek en gespecialiseerd in het versterken van het zelforganiserend vermogen binnen zorgorganisaties. Met AccenZ werkt u aan professionalisering, effectiviteit en plezier in zorg- en welzijnsorganisaties. AccenZ daagt managers, coaches en medewerkers uit om in gedrag en communicatie écht zelforganiserend, klantgericht en ondernemend te zijn, zowel op organisatie-, team- als op individueel niveau.

AccenZ is afgeleid van het Latijnse ‘accensere’ wat toevoegen betekent. AccenZ wil voor zorgorganisaties van toegevoegde waarde zijn. Een waardevolle bijdrage leveren aan het zelforganiserend vermogen binnen organisaties en teams optimaal op weg helpen naar zelfstandigheid! 

Uit AccenZ zijn ook de woorden sence en accent te herleiden. Sence (Latijns “sensus”) staat voor denken en voelen. De verbinding van deze twee werelden is de basis voor een wezenlijke en succesvolle verandering.
Accent (Latijns “accentus”) draagt de betekenis van nadruk. Duidelijke nadruk / focus is een kritische succesfactor in veranderprocessen.

Wie zijn wij

Even kennismaken...
AccenZ is een advies en trainingsbureau specifiek en gespecialiseerd in het versterken van het zelforganiserend vermogen binnen zorgorganisaties. Met AccenZ werkt u aan professionalisering, effectiviteit en plezier in zorg- en welzijnsorganisaties. AccenZ daagt managers, coaches en medewerkers uit om in gedrag en communicatie écht zelforganiserend, klantgericht en ondernemend te zijn, zowel op organisatie-, team- als op individueel niveau.

AccenZ is afgeleid van het Latijnse ‘accensere’ wat toevoegen betekent. AccenZ wil voor zorgorganisaties van toegevoegde waarde zijn. Een waardevolle bijdrage leveren aan het zelforganiserend vermogen binnen organisaties en teams optimaal op weg helpen naar zelfstandigheid! 

Uit AccenZ zijn ook de woorden sence en accent te herleiden. Sence (Latijns “sensus”) staat voor denken en voelen. De verbinding van deze twee werelden is de basis voor een wezenlijke en succesvolle verandering.
Accent (Latijns “accentus”) draagt de betekenis van nadruk. Duidelijke nadruk / focus is een kritische succesfactor in veranderprocessen.

Onze visie

Belangrijke uitgangspunten die de leidraad vormen voor al onze programma's:

Respect
Respect begint met acceptatie van de ander in hoe hij of zij is. Respect is niet zozeer zichtbaar in dagelijkse communicatie maar vooral in werkelijke acceptatie van elkaar en elkaars verschillen. Respect is de basis voor een veilige omgeving. Het willen voeren van een dialoog vinden we een belangrijke waarde. De focus ligt daarbij op eerst zelf begrijpen om daarna ook beter begrepen te worden.

Keuzevrijheid
Grip hebben op onszelf is dé manier om grip te krijgen op de eigen situatie. Door zelf te kiezen en te beslissen nemen wij verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid geven we door beslissingen en keuzes te delegeren. Delegeren zorgt voor groei.

Veranderen van binnenuit
Gedrag wordt gestuurd door overtuigingen en aannames. Het onderbewuste heeft minstens zoveel invloed als het bewuste denkpatroon. Veranderen is alleen mogelijk als mensen echt open staan om te leren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.

Wat doen wij

AccenZ  biedt een integraal en op maat veranderprogramma om het zelforganiserend vermogen zichtbaar te versterken binnen zorgorganisaties: LeerEfficiënt. Wij begeleiden in het maken van de cultuuromslag die nodig is om werkelijk te komen tot een zelforganiserende en slagvaardige organisatie. 

De weg naar succesvolle zelfstandig functionerende teams vraagt interventies op drie niveaus: team- ondersteuning- en organisatieniveau. In deze aanpak staat het team centraal. De focus ligt op het mobiliseren van aanwezige talenten en krachten. En op het leren in de praktijk (volgens het 70:20:10 gedachtegoed). Kenmerkend voor onze werkwijze is de oplossingsgerichte, praktijkgerichte en persoonsgerichte aanpak!

Organisatie
Voordat zelforganisatie wordt ingevoerd is het van belang om helder te krijgen wat we als organisatie willen en waarom. Wat is de ambitie/bedoeling? Waarvoor zoeken we precies een oplossing? Welke manier van werken is daarbij passend? Wat moeten we vooral (niet) gaan doen? Pas dan kan er bewust een richting worden gekozen en beweging gecreëerd worden.  

Teams
Duurzame verandering creëren kan pas wanneer de actuele situatie van een team bekend is. Door middel van een scan analyseren we het team op zelfstandigheid (taakvolwassenheid) en op leercapaciteit. Allemaal gemeten volgens bewezen methoden. Door aan te sluiten op de specifieke fase waarin een team zich bevindt, wordt draagvlak gecreëerd en is het mogelijk om zichtbare stappen te zetten. 

Ondersteuning
Teams opereren in een omgeving. Aandacht voor de ondersteuning, zowel intern als extern, is daarom een ‘must’. Wie werken ondersteunend aan het team? Welk type ondersteuning is wenselijk en helpend? Wie neemt welke rol op zich?  

Natuurlijk is het mogelijk om onderdelen uit het programma bij ons af te nemen, bijvoorbeeld wanneer er een specifieke leervraag bij een team of bij het management leeft.

Ons team

team

Sandra Meijer

Eigenaar

Werken met volle overgave en vanuit bevlogenheid voor de zorg. Dat is Sandra!
Ze weet snel de hoofdlijnen te benoemen en dit creatief te vertalen naar de behoefte van de klant. Vanuit aansluiting bij de ander, vakkennis, aanstekelijk enthousiasme en humor weet zij de deelnemers te raken en inspireren. Haar authentieke en congruente houding maken dat zij kritische vragen kan en mag stellen. De eigenheid van Sandra is een mix van analytisch vermogen en een praktische inslag. Zij is in staat te zien wat er in het moment gebeurt, dat te benoemen en daarop te acteren. 

Persoonlijk motto: Het sterkste beginsel van persoonlijke groei ligt in menselijke keuze!


Sinds 1995 is Jeannet actief met het trainen en coachen van vooral medewerkers in de gezondheidszorg. Werken met mensen is haar passie. Vanuit haar authenticiteit kan zij als geen ander een omgeving creëren waarin vertrouwen en betrokkenheid is. Voor haar de basis om professionele houding en samenwerking zichtbaar te stimuleren!

Persoonlijk motto: Inspireren, creëren en realiseren.

team

Jeannet Smulders

Adviseur / Trainer

team

Bas Dingjan

Adviseur

Als adviseur houdt Bas er van om de dingen van een andere kant te belichten. Hij geeft aandacht aan zaken die aandacht vragen maar het niet krijgen. Dat is vaak onthullend, soms confronterend. Bas gunt het mensen om écht tot hun recht te komen. Als je samen iets moois wilt bereiken dan is het niet alleen belangrijk om goed samen te werken, het is ook van belang om verbonden te zijn met dat wat inspireert. Rust en bezieling zijn altijd het vertrekpunt. Compassie voor mensen zijn basishouding.


Advies en managementAdvies- en managementondersteuning in zorg en welzijn nodig? Als bestuur en management wilt u concreet advies en ondersteuning op maat. U wilt een gesprekspartner die thuis is in zorg en welzijn. Iemand die uw taal spreekt en kennis heeft van de ontwikkelingen die spelen. AccenZ ondersteunt onder meer in:


 • AccenZ Cultuurscan
 • Projectbegeleiding
 • Beleid- en studiedagen
 • Managementondersteuning
Trainingen


De trainingen die AccenZ aanbiedt, zijn ontstaan op basis van praktijkvragen uit het werkveld. Daarnaast ontwikkelen we constant maatwerk trajecten. Uitgangspunt van AccenZ is altijd het scheppen van een situatie waarin mensen zelfstandig verder bouwen. Ze hebben een helder doel voor ogen, zijn enthousiast en weten wat hen te doen staat.

 • NIEUW 4 Workshops (open inschrijving)

  Zorg voor Verandering! Vergroot je eigen effectiviteit


  De veranderingen in de zorg zijn in volle gang. Langzaam maar zeker ontstaat er een ander zorglandschap. Deze nieuwe, dynamische omgeving, met minder geld, vraagt om flexibele organisaties die snel op veranderingen in kunnen spelen. Wat betekent dit voor jou als verzorgende/verpleegkundige? Hoe houd je jezelf staande in alle veranderingen? En hoe houd je verbinding met je cliënten en collega's?

  Op basis van vragen uit het werkveld heeft AccenZ 4 praktische, interactieve workshops ontwikkeld op het gebied van omgaan met veranderingen en persoonlijke effectiviteit:

  1. Het geheim van succesvol veranderen
  2. Persoonlijke invloed vergroten: hoe doe ik dat?
  3. Omarm de weerstand
  4. Dialoog: oplossingsgericht verschillen bespreken 


  De workshops zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en ook als gehele reeks.


  Voor wie zijn de workshops bedoeld?
  De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen van de zorgverlener specifieke communicatieve en sociale vaardigheden: helderheid, doelgerichtheid, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Deze workshops zijn specifiek bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die hun contact en communicatie met de cliënten en collega's zichtbaar willen versterken. De workshops worden in kleine groepen verzorgd omdat veel oefenen en persoonlijke feedback centrale elementen zijn. 


  Wat leveren de workshops op?

  In een afwisselende en interactieve workshop ga je met vakgenoten actief aan de slag. De workshops van AccenZ vergroten bij deelnemers bewustwording van (eigen) gedrag en creëren inzicht in onderliggende overtuigingen die (eigen) gedrag sturen. In een veilige leeromgeving leer je om het effect van jouw gedrag en communicatie te verbeteren. Daarnaast bieden de workshops praktische handvatten om je persoonlijke effectiviteit te vergroten met behoud van een goede onderlinge relatie en werksfeer. 


  Deze nascholingen van AccenZ zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Alle workshops omvatten in totaal 3 effectieve lesuren = 3 punten.


  Aanpak

  • Al onze programma's zijn praktijkgericht en oplossingsgericht. Het zet mensen werkelijk aan tot dialoog. 
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en oefeningen met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkcases in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties ontwikkel je kennis en vaardigheden om het geleerde toe te passen in je eigen dagelijkse praktijk.


  Zij gingen je voor
  Wat bijzonder mooi is aan de workshop "Het geheim van succesvol veranderen", is dat je terug wordt gebracht naar de basis en bewust wordt gemaakt van je eigen doen en laten. Met veel werk gerelateerde voorbeelden laat de trainer je denken in mogelijkheden, zij haalt het beste in je naar boven; wat deze workshop absoluut tot een succes maakt en zeer toepasbaar is op de werkvloer!

  Anouk Rikmanspoel, verzorgende IG 

  De workshop "Zorg voor aanspreken" gaf mij hele zinvolle en praktische handvatten mbt mijn persoonlijke communicatie.  De trainer weet je, mede door haar enthousiasme en humorvolle praktijkvoorbeelden, te prikkelen en zorgt dat de informatie ook écht binnenkomt. Na deze workshop ben ik me meer bewust, dat luisteren naar de ander en je eigen perspectief "parkeren" zorgt voor een betere samenwerking!!!

  Marlies Blankenvoort, Verpleegkundige in de wijk


  Inhoud workshops

  1. Het geheim van succesvol veranderen

  De zorg verandert in snel tempo. Een nieuwe dynamische omgeving, met minder geld, vraagt om flexibele organisaties die snel op deze veranderingen in kunnen spelen. Organisaties veranderen en van medewerkers wordt gevraagd hierin mee te gaan. Echter hoe houd je jezelf staande in alle veranderingen? Hoe houd je verbinding met je cliënten en collega’s?

  Programma

  • De zorgwereld verandert: wat betekent dit voor mij?
  • Veranderingen: de invloed van waarneming en werkelijkheid
  • Succesvol communiceren: bevorderen van wederzijds begrip 
  • De praktijk: in verbinding blijven met cliënten óók bij verandering


  Datum: Voorjaar 2019 / Tijd 13.00 - 17.00 uur


  2. Persoonlijke invloed vergroten: hoe doe ik dat?

  Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid als je samenwerkt. Eigenlijk willen we allemaal invloed uitoefenen op het werk, toch? Echter in werksituaties kan het soms lastig zijn om anderen (bijv. cliënten, collega’s, mantelzorgers en/of vrijwilligers) te bereiken en mee te krijgen. Hoe beïnvloed je anderen? En hoe zorg je ervoor dat jouw mening telt?

  Programma

  • In welke situaties in de zorg speelt beïnvloeding een belangrijke rol?
  • Anderen op een positieve manier beïnvloeden
  • Het verschil tussen motivatie en manipulatie
  • Proactief zijn: hoe beïnvloeden wij effectief? 
  • Toepassing in de dagelijkse praktijk


  Datum: Voorjaar 2019 / Tijd 13.00 - 17.00 uur


  3. Omarm de weerstand

  Mensen houden over het algemeen niet zo van veranderingen. Ze doen soms alle moeite om bij hun oorspronkelijke standpunt te blijven en de dingen bij het oude te laten. Daarnaast worden cliënten en diens vertegenwoordigers steeds mondiger. Zij stellen hogere eisen aan onze zorg- en dienstverlening. In welke situaties kun je weerstand verwachten en hoe ga je ermee om? Wat is jouw rol hierin? Weet je voldoende wat er werkelijk speelt? Hoe krijg je de ander in beweging?

  Programma

  • Wat is weerstand?
  • Wanneer zijn voor jou gesprekken ‘lastig’?
  • In 4 stappen van weerstand naar dialoog
  • Eigen casuïstiek: toepassen van handvatten in de praktijk


  Datum: Voorjaar 2019 / Tijd 13.00 - 17.00 uur


  4. Dialoog: oplossingsgericht verschillen bespreken

  Succesvol samenwerken als team, dat willen we allemaal toch? De ontwikkelingen in de zorg vragen steeds meer om goede afstemming binnen teams. Je ontkomt er niet aan dat er binnen teams verschillend over zaken wordt gedacht. Juist die verschillen maken een team vaak krachtig en flexibel. Tegelijkertijd vragen deze verschillen ook aandacht: hoe bespreek je verschillen effectief, zodat je écht samen op zoek kan naar oplossingen? Hoe maak je zaken bespreekbaar met behoud van een goede onderlinge relatie?

  Programma

  • Feedback en kritiek: zijn er verschillen? 
  • Wanneer is feedback effectief en wanneer niet?
  • Dialoog: verschillen bespreken, samen op zoek naar de oplossing en afspraken maken
  • Eigen casuïstiek: tops en tips voor na de workshop


  Datum: Voorjaar 2019
   / Tijd 13.00 - 17.00 uur


  AccenZ kan deze workshops incompany en als maatwerk aanbieden.

  Open training op basis van inschrijving: 

  Duur1 - 4 dagdelen
  Groepsgrootte10 - 12 personen
  Tijd13.00 - 17.00 uur 
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs
  € 135,- per deelnemer/per workshop, incl. materialen en consumpties
  € 500,- per deelnemer/per reeks (4 workshops), incl. materialen en consumpties


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

  Inspirerend leiderschap: sleutel tot succesvolle medewerkers!!


  Nieuwe ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in snel tempo op. U wilt een doeltreffende verbinding met het team creëren en onderhouden. Dat vergt zowel specifiek sturende als coachende vaardigheden van u als manager. Ook wordt een beroep gedaan op uw vermogen om daadkrachtig, duidelijk en creatief een inspirerend voorbeeld te zijn voor medewerkers. Het vergroten van de eigen beïnvloedingskracht heeft direct een stimulerende uitwerking op de effectiviteit en de werktevredenheid van medewerkers.

  Deze training is praktisch en resultaatgericht. De periode tussen twee trainingsdagen bedraagt drie weken en wordt gebruikt om het geleerde in praktijk te brengen. Uw ervaringen en eventuele leervragen neemt u als input mee naar de volgende cursusdag.


  Voor wie is de training bedoeld?
  Geeft u dagelijks leiding aan mensen in de zorg en welzijnssector? Wilt u de inzetbaarheid, betrokkenheid en de effectiviteit van medewerkers vergroten?
  Dan is deze training iets voor u.

  In afwisselende en interactieve lessen gaat u samen met andere leidinggevenden actief aan de slag. In een veilige omgeving leert u om uw beïnvloedingskracht te vergroten. U weet daadkracht en heldere sturing te combineren met inspirerend en coachend leiderschap.


  Wat levert de training op?
  De ervaring leert dat leiderschapsontwikkeling begint bij de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende of manager. De eerste drie dagen van dit traject staan dan ook volledig in het teken van persoonlijk leiderschap. Doelstelling is dat de deelnemer zijn/haar bewustwording vergroot omtrent persoonlijke authenticiteit, congruentie en trouw zijn aan jezelf. In de daarop volgende dagen leren deelnemers hun motivatie-, beïnvloedingskracht en effectiviteit in hun functie te vergroten. Hierbij leren deelnemers belangrijke gedragselementen en communicatie-instrumenten die nodig zijn voor het succesvol leidinggeven in de dagelijkse praktijk. Het denken in mogelijkheden én het motiveren/coachen van medewerkers vormen belangrijke onderdelen van het programma. Kortom: deelnemers leren vanuit leiderschap medewerkers in staat te stellen écht succesvol te zijn!

  Door toepassing van de aangereikte handvatten slaagt u erin:

  • De teamgeest positief en constructief te beïnvloeden
  • Veranderingen soepel door te voeren
  • Mensen proactief mee te laten denken
  • Tijd effectief te benutten
  • Weerstand weg te nemen en conflicten op te lossen
  • Medewerkers werkelijk te inspireren
  • Anderen in staat te stellen hun doel te bereiken
  • Uw zelfkennis en zelfvertrouwen te vergroten


  Aanpak

  • De training ‘Inspirerend leiderschap, sturen of coachen?’ begint met een persoonlijk gesprek en het maken van een spiegel- analyse. Daarbij brengen we uw leerdoelen helder in beeld.
  • Ervaren trainers wisselen theorie en oefeningen met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkcases in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties, ontwikkelt u kennis en vaardigheden om het geleerde toe te passen in uw eigen dagelijkse praktijk.


  Als extra element wordt op dag 3 onder deskundige begeleiding de methodiek “Paard als Spiegel” ingezet. Door de interactie met het paard worden onbewuste (communicatie) processen zichtbaar gemaakt. Paarden reageren van nature erg sterk op onbewuste gedragingen. Door de oefeningen met paard worden onzichtbare aspecten tastbaar en direct inzichtelijk. Deelnemers leren daarbij congruent te zijn aan hun gevoel. Dit heeft een zichtbaar positief effect op de inbedding van de opgedane inzichten en aangereikte handvatten.


  Zij gingen je voor
  “Ik voelde weerstand bij alles wat ik binnen mijn team doorvoerde. De training ‘Inspirerend leiderschap’ was voor ons de sleutel om dit te doorbreken. Met haar enthousiasme en scherpe analyse wist Sandra Meijer ons echt te helpen.”

  Anton Visser, Teamleider


  “Door deelname aan de training ben ik opener geworden naar mijn collega’s toe en zij geven mij het gevoel dat we het samen doen. Precies zoals wij het binnen onze zorggroep willen uitdragen, ‘Deel je leven’. De training gaf mij een beter inzicht in mijn eigen functioneren en welke invloed dat heeft op anderen. Voor mij een welkome kapstok om processen beter te leiden.”

  Leo Stamsnieder, Zorgmanager


  Programma
  Deze onderwerpen komen tijdens de training ‘Inspirerend leiderschap’ uitvoerig aan bod:

  • Persoonlijk leiderschap: wat zijn mijn kwaliteiten, drijfveren en innerlijke overtuigingen?
  • Welke leiderschapsstijlen passen bij mij en mijn team(s)?
  • Zichtbaarheid: mijn eigen positionering
  • Basisprincipes van communicatie en gedrag 
  • Verbindend gesprekken voeren: aansluiting, voortgang, correctie en besluiten


  • Delegeren en ontwikkeling van medewerkers sturen
  • Doeltreffend beïnvloeden en communiceren
  • Aanspreken: feedback, verschillen bespreken en correctie
  • Controle en loslaten
  • Omgaan met weerstand en bezwaren


  AccenZ kan deze training incompany en als maatwerk aanbieden.

  Deze training start BINNENKORT: 28 mei, 17 juni, 9 juli, 5 september, 24 september en 14 oktober 2019.

  Duur6 dagen
  Groepsgrootte8 - 10 personen
  Tijd9.00 - 16.30 uur
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs€ 1995,- p.p. incl. materialen, consumpties en lunch 


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

 • Meer uit mensen zelf halen en prestaties zichtbaar beïnvloeden


  Veel zorgorganisaties bevinden zich in de transitie richting zelforganisatie. Dit sluit aan bij de trend om minder te leunen op controle en managers en om meer uit mensen zelf te halen. Het is daarbij van groot belang dat medewerkers voldoende toegerust zijn omtrent zelfstandigheid, eigenaarschap, ondernemer- schap en probleemoplossend vermogen. Hoe creëert u als coach deze beweging bij medewerkers? Hoe stapt u uit de rol van mentor/expert/leidinggevende en in de rol van coach? Durft u voldoende los te laten en te vertrouwen op de kracht van zelforganisatie?

  Experimenteer in deze interactieve en afwisselende training met de specifieke aspecten van het coachen en pas het geleerde direct toe in uw praktijk. Op onderdelen wordt Paard als Spiegel ingezet. Mede hierdoor krijgt u in korte tijd een scherp inzicht in persoonlijke gedragspatronen, voorkeursstijlen, kwaliteiten en valkuilen, in het bijzonder als het gaat om de specifieke aspecten van het coachen.


  Voor wie is de training bedoeld?
  Bent u een startende coach in de zorg en welzijnssector die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van team-coaching en teameffectiviteit? Wilt u ontdekken hoe u een team kunt begeleiden, om zowel meer uit het team als uit het individu te halen? Wilt u de gezamenlijke effectiviteit verbeteren en kunnen inspelen op de zichtbare en onzichtbare elementen in de aanwezige teamdynamiek? Dan is deze praktijkgerichte training uitstekend geschikt voor u.

  De programma’s van AccenZ vergroten bij deelnemers inzicht in eigen gedrag, houding en uitstraling. Dit programma biedt praktische handvatten om anderen merkbaar te ondersteunen en vanuit eigen kracht in beweging te krijgen.


  Wat levert de training op?
  Door toepassing van de in deze training aangereikte inzichten en handvatten, slaagt u erin:

  • Persoonlijke kwaliteiten en belemmerende patronen te herkennen en deze op effectieve wijze in te zetten;
  • Helder onderscheid te maken in wat coachen en wat sturen is en de daarbij behorende rollen van coach, mentor en adviseur in te kunnen nemen;
  • Een stevige visie op coachen te ontwikkelen passend bij u en uw organisatie;
  • Collega’s en teams te coachen op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijk eigenaarschap te ontwikkelen;
  • Collega’s op een positieve manier uit te dagen en te inspireren naar effectiever functioneren;
  • De teamgeest en groepsdynamische patronen te herkennen en effectief interventies te plegen op team- en individueel niveau;
  • Doeltreffend om te gaan met weerstand en onverwachte situaties.

  Dit leertraject vergroot u persoonlijke effectiviteit als coach en tegelijkertijd uw werkplezier.


  Aanpak

  • Dit “Leertraject: Onderscheiden in Coachen” begint met een persoonlijk gesprek, het maken van een spiegelanalyse en een assessment met paard. Hiermee worden uw leerdoelen helder in beeld gebracht.
  • Ervaren trainers wisselen theorie en praktijk met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties, ontwikkelt u kennis, houding en vaardigheden om het geleerde toe te passen in uw eigen dagelijkse praktijk.


  Waarom het paard als spiegel?
  De interactie met het paard zorgt ervoor dat uw onbewuste (communicatie) processen zichtbaar worden. Paarden beelden uw onbewuste gedrag uit. Met een paard worden onzichtbare aspecten tastbaar enen direct inzichtelijk. U leert te voelen EN daarbij congruent te zijn aan uw gevoel.


  Zij gingen je voor
  “Door deel te nemen aan deze coachingsopleiding heb ik erg veel geleerd, niet alleen van jou, Sandra, maar ook van het paard. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in eerste instantie niet zoveel trek had in het onderdeel “paard”. Nu kom ik tot de conclusie dat het een perfecte combi is van datgene wat het paard mij aan inzichten heeft gegeven en het aanleren van coachingsvaardigheden. Het werkt aanvullend op elkaar. Ik zou zeggen: een echt paardenmiddel, deze opleiding! Dank je wel!“

  Christel Terpstra, teamcoach intramuraal


  “Wat ik vooral heb meegenomen uit deze training is dat coachen écht wat anders is dan sturen. Hoewel ik dacht coachend te zijn was ik vooral bezig de ander te vertellen hoe je zaken zou kunnen aanpakken. Mijn coachende houding heeft direct effect op het vrijer denken en meer verantwoordelijkheid dragen van medewerkers. Het geeft een totale andere indruk. Meer vertrouwen!!”

  Jacqueline Fahrenbrink, coach gehandicaptenzorg


  Programma
  De volgende thema’s staan achtereenvolgens centraal in deze 6-daagse training:

  • Persoonlijk coachprofiel: mijn talenten, uitdagingen en rollen
  • De ander succesvol laten zijn: eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid positief beïnvloeden
  • Coaching technieken en - instrumenten
  • Teamgeest en groepsdynamiek: zichtbare en onzichtbare aanwezige patronen
  • Coachen als professie: van analyse tot leertraject
  • Omgaan met emoties en weerstanden  AccenZ kan deze training incompany en als maatwerk aanbieden.

  Open training op basis van inschrijving:

  Duur6 dagen
  Groepsgrootte8 - 10 personen
  Tijd9.00 - 16.30 uur
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs€ 1595,- p.p. incl. materialen, consumpties en lunch 


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

  Vergroten van verantwoordelijkheid en werkplezier


  De zorg is volop in beweging. Veel zorgorganisaties bevinden zich in de transitie richting zelforganisatie. Om te komen tot een optimaal functionerend zelf-organiserend team staan medewerker en het team centraal. De ´moderne´ manager coacht, faciliteert, stimuleert, kortom geeft medewerkers meer speel- ruimte. Belangrijke competenties voor medewerkers zijn: oplossingsgerichtheid, initiatieven en risico´s nemen, kansen creëren en benutten, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en communiceren.

  Het bovenstaande vraagt een andere houding en ander gedrag van medewerkers en managers. Het vraagt van het management de durf om los te laten en te vertrouwen op de kracht van zelforganisatie. Het vraagt van de medewerkers zelfstandigheid en besluitvaardigheid!

  Er is geen standaard aanpak voor het ‘maken’ van een zelforganiserend team. Om tot een effectief, passend programma te komen is het van belang om samen aan de slag met vragen als ‘waar staan we nu?’ en ‘wat hebben wij samen nodig?’.

  Groeien naar zelforganisatie, vraagt om een creatief, (inter)actief programma op maat met een gezonde dosis humor. De invulling van het programma vindt altijd in overleg plaats. Er zijn verschillende begeleidingsvormen en variaties mogelijk.


  Voor wie is deze begeleiding bedoeld?
  Deze begeleiding is bedoeld voor professionele zorgmedewerkers (en hun manager/coach) die voor de uitdaging staan een team te vormen dat het aankan om in gezamenlijke verantwoordelijkheid het volledige takenpakket optimaal uit te voeren.


  Wat levert de begeleiding op?
  Deze programma’s van AccenZ vergroten bij deelnemers bewustwording van (eigen) gedrag en creëert inzicht in onderliggende overtuigingen die (eigen) gedrag sturen. Daarnaast bieden deze programma’s praktische handvatten om onze persoonlijke effectiviteit te vergroten met behoud van een goede onderlinge relatie en werksfeer.


  Aanpak

  • Al onze programma’s zijn praktijkgericht en oplossingsgericht. Het zet mensen werkelijk aan tot dialoog.
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en praktijk met elkaar af. Er is volop ruimte met praktijkvoorbeelden aan de slag te gaan.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties, ontwikkelt het team kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de eigen dagelijkse praktijk.


  Zij gingen je voor
  “Door deze workshop is er nu absoluut draagkracht binnen het team voor de onderling gemaakte afspraken. Sandra kan je heel goed een spiegel voorhouden en doorvragen naar de kern. Ze doet dat op zo’n manier, dat ze je in je eigen waarde laat én je meerdere inzichten geeft.”

  Yvonne de Bree, Manager V&V


  “Het was een afwisselende training waar veel ruimte was voor eigen inbreng. De trainer heeft een scherp observatievermogen en geeft op natuurlijke wijze feedback. Ik voel me nu meer betrokken bij de komende veranderingen en ga me absoluut meer inzetten om er een succes van te maken. We hebben nu het gevoel dat we het samen gaan doen.”

  Suzan Martens, Verpleegkundige


  “De training heeft mij een spiegel voorgehouden die mij nieuwe inzichten en zelfkennis gaf. Ik heb ondervonden dat jezelfreflectie nodig hebt om een goede onderhandelaar, begeleider en adviseur te kunnen zijn. Sandra is een zeer stimulerende trainer. Ik heb zelden iemand ontmoet die mij zo kon aanzetten tot denken, plan vormen én doen.”

  Pascal Hof, Cliëntadviseur


  Programma
  De keuze van de best passende begeleidingsvorm hangt af van de wensen en behoeften van het team. Een indruk van mogelijk passende thema’s zijn:

  • Zelforganisatie en samenwerken: hoe werkt dat voor ons? 
  • Teamdynamiek: rollen, talenten en gedragsstijlen
  • Inspireren en motiveren: leren van elkaar
  • De Kunst van communiceren
  • Onbewuste filters: interactie
  • Doeltreffend communiceren op je werk
  • Pro-activiteit en verantwoordelijkheid nemen
  • Oplossingsgericht denken en coachen
  • Anderen op een positieve manier beïnvloeden
  • Elkaar aanspreken in praktijk
  • Actief luisteren en effectieve vragen stellen


  Deze training is altijd maatwerk. De maximale groepsgrootte is 12 personen. In overleg worden bij grotere groepen meerdere trainers ingezet. Graag maken we een specifiek plan van aanpak en een passende offerte.

  Nadere informatie via info@accenz.nl 

 • De invloed van cultuur op samenwerking


  Soms werken teams samen waarbij je het gevoel hebt: ‘mmmmm, iedereen doet zijn uiterste best, maar…. echt lekker loopt het niet.’ Teams in de zorg- en welzijnssector krijgen met veel veranderingen te maken. Deze hebben allemaal effect op het werk. Hoe zorg je voor een optimale samenwerking en hoe houd je elkaar gemotiveerd?Je weet waar je samen naar toe wilt, maar waar sta je nu eigenlijk als team? Waarom werk je momenteel op deze manier als team? Is het wel handig om op deze voet door te gaan?

  Vragen waarbij we in de workshop ‘Cultuur’ uitgebreid stilstaan om tot goede oplossingen te komen. In twee dagdelen samen aan slag om daarna efficiënter en fijner samen te werken.


  Voor wie is de workshop bedoeld?
  Deze workshop is bedoeld voor teams die werkzaam zijn binnen de zorg en welzijnssector. Als team heeft u de ambitie om teameffectiviteit en onderlinge samenwerking te optimaliseren.

  Heeft jouw team te maken met veel veranderingen in zorg en welzijn? Wil je persoonlijke effectiviteit van medewerkers en de teameffectiviteit vergroten? Wil je dat de onderlinge samenwerking beter verloopt? Geef jouw team dan op voor deze workshop. De middagen kunnen binnen de eigen werksetting plaatsvinden of op locatie. Vaak werkt dat laatste heel goed omdat men dan even helemaal weg is uit de dagelijkse omgeving. AccenZ organiseert de workshop bij voorkeur op een mooie locatie in de regio.


  Wat levert de workshop op?
  De workshop moet leiden tot een helder referentiekader voor zowel de manager als de medewerkers. Dit om de taak waar zij voor staan, gezamenlijk succes- vol tegemoet te treden. Deze workshop kenmerkt zich door een sterke focus op gezamenlijkheid en bewustwording: twee cruciale succesfactoren om een doorbraak in teameffectiviteit te creëren. Samen deze workshop volgen werkt bovendien motiverend en inspirerend, iets waar men lang plezier van zal hebben.

  • Waar staan we voor als team?
  • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Waarom doen we de dingen zoals we ze nu doen?
  • Waar willen we naartoe?
  • Hoe doen we dat?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Wat is nodig om draagvlak te creëren?
  • Effectieve afspraken maken


  Aanpak

  • De workshop ‘Samenwerken: hoe doen wij dat?’ begint met een individuele voorbereiding. Daarbij brengen we persoonlijke waarden en principes in beeld.
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en praktische oefeningen met elkaar af. Hierbij ligt de focus op bewustwording van mogelijke aannames en blokkades die gewenst gedrag in de weg staan.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties ontwikkelt u samen een helder kader voor samenwerken.


  Zij gingen u voor
  “Door deze workshop is er nu absoluut draagkracht binnen het team voor de onderling gemaakte afspraken. Sandra kan je heel goed een spiegel voorhouden en doorvragen naar de kern. Ze doet dat op zo’n manier, dat ze je in je eigen waarde laat én je meerdere inzichten geeft.”

  Yvonne de Bree, Manager V&V


  “Je denkt elkaar te kennen, maar als je bij elkaar zit, hoe goed ken je elkaar dan echt? En sta je open om naar de ander te kijken, je eigen waarden en normen los te laten en een ander te accepteren en elkaar te gunnen? Het contact hierover met Sandra was verfrissend en open. Ze voelde meteen de problematiek aan. Door haar mensgerichte visie voelt Sandra ook tijdens de training haarfijn aan wat er in de groep gebeurt en speelt ze hierop in, waarbij ze de kaders die vooraf zijn doorgesproken niet uit het oog verliest.”

  Wilma Assink, Teamleider adviespunt


  Programma
  De workshop Cultuur ‘Samenwerken: hoe doen wij dat?’ is altijd maatwerk. De maximale groepsgrootte is 20 personen. In overleg worden bij grotere groepen meerdere trainers ingezet. Graag maken we een specifiek plan van aanpak en een passende offerte.

  Nadere informatie via info@accenz.nl 

  Succesvol onderhandelen in zorg en welzijn


  Onderhandelen doen we de hele dag: “Doe jij dit, dan doe ik dat. Als dit af is mogen jullie gaan.”
  Maar wat als het ingewikkelder wordt? Hoe vergroot je de effectiviteit op langere termijn van de afspraken die je maakt? Hoe ga je om met weerstand en bezwaren? Hoe creëer je toch win-win-situaties waar dit bijna onmogelijk lijkt?

  De training ‘Onderhandelen met zorg’ is praktisch en resultaatgericht. De periode tussen twee trainingsdagdelen bedraagt drie weken en wordt gebruikt om het geleerde in praktijk te brengen. Jouw ervaringen en eventuele leervragen neem je als input mee naar de volgende cursusmiddag.


  Voor wie is de training bedoeld?
  Ben je eerst verantwoordelijk verzorgende? Ga je direct met cliënten of met hun familie om? Ben je ‘inhuizer’, cliëntenadviseur, zorgverwijzer of zorgcoördinator? Wil je op een effectieve manier jouw communicatievaardigheden met collega’s, cliënten en hun familieleden verbeteren?

  Dan is deze training echt iets voor jou.


  onderhandelen-in-zorg-diagram.jpg#asset:


  Wat levert de training op?
  In afwisselende en interactieve praktijklessen ga je met andere vakgenoten actief aan de slag. In een veilige omgeving leer je om het effect van jouw communicatie te verbeteren. Je komt tot positieve afspraken in het belang van beide partijen wat leidt tot efficiënter en prettiger samenwerken.

  Na de training ‘Onderhandelen met zorg’ kan je resultaatgericht beïnvloeden waarbij een win-win-situatie ontstaat voor iedereen.


  Aanpak

  • De training ‘Onderhandelen met zorg’ begint het maken van een spiegelanalyse. Daarbij brengen we jouw talenten en leerdoelen helder in beeld.
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en oefeningen met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkcases in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties, ontwikkel je kennis en vaardigheden om het geleerde toe te passen in de eigen dagelijkse praktijk.


  Zij gingen je voor
  “De training ‘Onderhandelen met zorg’ heeft mij een spiegel voorgehouden die mij nieuwe inzichten en zelfkennis gaf. Ik heb ondervonden dat je zelfreflectie nodig hebt om een goede onderhandelaar, begeleider en adviseur te kunnen zijn. Sandra is een zeer stimulerende trainer. Ik heb zelden iemand ontmoet die mij zo kon aanzetten tot denken, plan vormen én doen.”

  Pascal Hof, Cliëntadviseur


  “Mijn persoonlijke leerdoel was: ‘Leren om ‘nee’ te zeggen’. Dat kan ik nu veel beter. Ik luister naar wat de ander nu eigenlijk precies van mij wil zonder zelf direct in de verdediging te schieten. Resultaat: mensen hebben begrip voor mijn antwoord en ik heb meer tijd omdat ik niet alles zelf ‘moet’ oplossen.”

  Brenda Fiedler, Activiteitenbegeleidster


  Programma
  Deze onderwerpen komen tijdens de training ‘Onderhandelen met zorg’ uitvoerig aan bod:

  • Persoonlijke perceptie en werkelijkheid: zijn er verschillen?
  • Anderen op een positieve manier beïnvloeden
  • Het verhogen van de effectiviteit van gemaakte afspraken
  • Proactief gedrag stimuleren
  • Mensen bewust maken van eigen verantwoordelijkheid
  • Actief luisteren als basishouding
  • Effectieve vragen stellen
  • Omgaan met bezwaren en weerstand
  • Doeltreffend communiceren binnen zakelijke context
  • Onderhandelen als basis voor een win-win oplossing


  AccenZ kan deze training incompany en als maatwerk aanbieden.

  Open training op basis van inschrijving:

  Duur7 dagdelen
  Groepsgrootte8 - 10 personen
  Tijd13.00 - 16.30 uur
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs€ 925,- p.p. incl. materialen en consumpties


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

 • Intrinsiek motiveren van collega’s


  Als verpleegkundige ligt je focus op het zo goed mogelijk verzorgen en verplegen van cliënten en patiënten. Het coördineren van zorg en coachen van collega’s vragen duidelijk andere competenties. In de praktijk wordt steeds vaker een beroep gedaan op deze vaardigheden.

  De training ‘Verpleegkundige als coach en regisseur’ is praktisch en resultaatgericht. De periode tussen twee trainingsdagdelen bedraagt drie weken en wordt gebruikt om het geleerde in praktijk te brengen. Jouw ervaringen en eventuele leervragen neem je als input mee naar de volgende cursusmiddag.


  Voor wie is de training bedoeld?
  Heb je als verpleegkundige een spilfunctie in de thuiszorg of intramurale zorg? Merk je dat collega’s een beroep op jou doen om zelf beter te kunnen functioneren? Vind je het lastig jouw rol als verpleegkundige te combineren met die van coach en regisseur?

  Dan is deze training iets voor jou!


  Wat levert de training op?
  Samen met andere verpleegkundigen leer je effectief om te gaan met verschillende gedragselementen. Je weet welke communicatie instrumenten je wanneer moet toepassen om dagelijkse problemen op te lossen. In afwisselende en interactieve lessen ga je met vakgenoten actief aan de slag. In een veilige omgeving leer je om het effect van communicatie te verbeteren.

  De training ‘Verpleegkundige als coach en regisseur’ bied je praktische handvatten gericht op:

  • Doeltreffend communiceren (zakelijker)
  • Oplossingsgericht denken en coachen
  • Onderscheid tussen sturen en coachen
  • Pro-activiteit en verantwoordelijkheid nemen
  • De eigen voorbeeldfunctie in veranderprocessen
  • Voorzitten en begeleiden van groepsoverleg
  • Creëren van draagvlak
  • Effectieve afspraken maken


  Oplossingsgericht denken en coachen van collega’s vormen een belangrijk onderdeel van het programma. De training gaat verder dan het benoemen van vaardigheden. Er is specifieke aandacht voor onderliggende aannames zowel in het huidige gedrag als passend bij het gewenste gedrag. We gaan er actief mee aan de slag en voorzien elkaar van feedback. Zo kan je het geleerde nog beter inzetten binnen jouw eigen werksituatie.


  Aanpak

  • De training ‘Verpleegkundige als coach en regisseur’ begint met het maken van een persoonlijke spiegelanalyse. Daarmee brengen we uw persoonlijke leerdoelen helder in beeld.
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en praktische oefeningen met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkcases in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties ontwikkelt u kennis en vaardigheden om het geleerde toe te passen in uw eigen praktijk.


  Zij gingen je voor
  “Ik heb geleerd de verantwoordelijkheid, terug te geven aan de ‘eigenaren’. In het verleden was ik constant aan het coördineren en aan het oplossen voor anderen. Kreeg het gevoel dat de verzorgenden in mijn wijk, steeds meer op mij leunden. Dat is na deze training echt veranderd. Fijn voor mij en ook voor mijn collega’s.”

  Lianne Klaassens, Verpleegkundige


  “Daar waar ik het vroeger soms onbegrijpelijk vond dat mensen me niet begrepen ben ik me door deze training heel bewust geworden van “het filter” en hoe dit mijn communicatie kan beïnvloeden. De training heeft mij inzicht gegeven in hoe ik mijn beïnvloe- dingskracht direct kan vergroten. Het bespaart mijzelf stress en de ander voelt zich begrepen waardoor doelen sneller worden bereikt.”

  Bernadette Nijhuis, Wijkverpleegkundige


  Programma
  Deze onderwerpen komen tijdens de training ‘Verpleegkundige als coach en regisseur’ uitvoerig aan bod:

  • De cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed
  • Actief luisteren als basishouding om te helpen
  • Persoonlijke perceptie en werkelijkheid
  • Sturen en coachen, waar zit het verschil?
  • Mensen bewust maken van eigen verantwoordelijkheid
  • De do’s en dont’s tijdens werkoverleg
  • Stress en zelfmanagement
  • Een effectief voortgangsgesprek
  • Werken aan zelfkennis en vaardigheden
  • Integratie van alle vaardigheden in de dagelijkse praktijk


  AccenZ kan deze training incompany en als maatwerk aanbieden.

  Open training op basis van inschrijving:

  Duur7 dagdelen
  Groepsgrootte8 - 10 personen
  Tijd13.00 - 16.30 uur
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs€ 925,- p.p. incl. materialen en consumpties


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

  AccenZ traint trainers


  AccenZ ontwikkelt en begeleidt opleiders in Zorg en Welzijn om intern medewerkers te scholen. Dit zogenaamde train-de-trainer programma is altijd maatwerk. In overleg met het management, ontvangen opleiders zowel specifieke training als ‘coaching on the job’. Zij leren om vervolgens op een krachtige en effectieve wijze, zelf interne trajecten te verzorgen.

 • NIEUW 4 Workshops (open inschrijving)

  Zorg voor Verandering! Vergroot je eigen effectiviteit


  De veranderingen in de zorg zijn in volle gang. Langzaam maar zeker ontstaat er een ander zorglandschap. Deze nieuwe, dynamische omgeving, met minder geld, vraagt om flexibele organisaties die snel op veranderingen in kunnen spelen. Wat betekent dit voor jou als verzorgende/verpleegkundige? Hoe houd je jezelf staande in alle veranderingen? En hoe houd je verbinding met je cliënten en collega's?

  Op basis van vragen uit het werkveld heeft AccenZ 4 praktische, interactieve workshops ontwikkeld op het gebied van omgaan met veranderingen en persoonlijke effectiviteit:

  1. Het geheim van succesvol veranderen
  2. Persoonlijke invloed vergroten: hoe doe ik dat?
  3. Omarm de weerstand
  4. Dialoog: oplossingsgericht verschillen bespreken 


  De workshops zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en ook als gehele reeks.


  Voor wie zijn de workshops bedoeld?
  De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen van de zorgverlener specifieke communicatieve en sociale vaardigheden: helderheid, doelgerichtheid, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Deze workshops zijn specifiek bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die hun contact en communicatie met de cliënten en collega's zichtbaar willen versterken. De workshops worden in kleine groepen verzorgd omdat veel oefenen en persoonlijke feedback centrale elementen zijn. 


  Wat leveren de workshops op?

  In een afwisselende en interactieve workshop ga je met vakgenoten actief aan de slag. De workshops van AccenZ vergroten bij deelnemers bewustwording van (eigen) gedrag en creëren inzicht in onderliggende overtuigingen die (eigen) gedrag sturen. In een veilige leeromgeving leer je om het effect van jouw gedrag en communicatie te verbeteren. Daarnaast bieden de workshops praktische handvatten om je persoonlijke effectiviteit te vergroten met behoud van een goede onderlinge relatie en werksfeer. 


  Deze nascholingen van AccenZ zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Alle workshops omvatten in totaal 3 effectieve lesuren = 3 punten.


  Aanpak

  • Al onze programma's zijn praktijkgericht en oplossingsgericht. Het zet mensen werkelijk aan tot dialoog. 
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en oefeningen met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkcases in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties ontwikkel je kennis en vaardigheden om het geleerde toe te passen in je eigen dagelijkse praktijk.


  Zij gingen je voor
  Wat bijzonder mooi is aan de workshop "Het geheim van succesvol veranderen", is dat je terug wordt gebracht naar de basis en bewust wordt gemaakt van je eigen doen en laten. Met veel werk gerelateerde voorbeelden laat de trainer je denken in mogelijkheden, zij haalt het beste in je naar boven; wat deze workshop absoluut tot een succes maakt en zeer toepasbaar is op de werkvloer!

  Anouk Rikmanspoel, verzorgende IG 

  De workshop "Zorg voor aanspreken" gaf mij hele zinvolle en praktische handvatten mbt mijn persoonlijke communicatie.  De trainer weet je, mede door haar enthousiasme en humorvolle praktijkvoorbeelden, te prikkelen en zorgt dat de informatie ook écht binnenkomt. Na deze workshop ben ik me meer bewust, dat luisteren naar de ander en je eigen perspectief "parkeren" zorgt voor een betere samenwerking!!!

  Marlies Blankenvoort, Verpleegkundige in de wijk


  Inhoud workshops

  1. Het geheim van succesvol veranderen

  De zorg verandert in snel tempo. Een nieuwe dynamische omgeving, met minder geld, vraagt om flexibele organisaties die snel op deze veranderingen in kunnen spelen. Organisaties veranderen en van medewerkers wordt gevraagd hierin mee te gaan. Echter hoe houd je jezelf staande in alle veranderingen? Hoe houd je verbinding met je cliënten en collega’s?

  Programma

  • De zorgwereld verandert: wat betekent dit voor mij?
  • Veranderingen: de invloed van waarneming en werkelijkheid
  • Succesvol communiceren: bevorderen van wederzijds begrip 
  • De praktijk: in verbinding blijven met cliënten óók bij verandering


  Datum: Voorjaar 2019 / Tijd 13.00 - 17.00 uur


  2. Persoonlijke invloed vergroten: hoe doe ik dat?

  Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid als je samenwerkt. Eigenlijk willen we allemaal invloed uitoefenen op het werk, toch? Echter in werksituaties kan het soms lastig zijn om anderen (bijv. cliënten, collega’s, mantelzorgers en/of vrijwilligers) te bereiken en mee te krijgen. Hoe beïnvloed je anderen? En hoe zorg je ervoor dat jouw mening telt?

  Programma

  • In welke situaties in de zorg speelt beïnvloeding een belangrijke rol?
  • Anderen op een positieve manier beïnvloeden
  • Het verschil tussen motivatie en manipulatie
  • Proactief zijn: hoe beïnvloeden wij effectief? 
  • Toepassing in de dagelijkse praktijk


  Datum: Voorjaar 2019 / Tijd 13.00 - 17.00 uur


  3. Omarm de weerstand

  Mensen houden over het algemeen niet zo van veranderingen. Ze doen soms alle moeite om bij hun oorspronkelijke standpunt te blijven en de dingen bij het oude te laten. Daarnaast worden cliënten en diens vertegenwoordigers steeds mondiger. Zij stellen hogere eisen aan onze zorg- en dienstverlening. In welke situaties kun je weerstand verwachten en hoe ga je ermee om? Wat is jouw rol hierin? Weet je voldoende wat er werkelijk speelt? Hoe krijg je de ander in beweging?

  Programma

  • Wat is weerstand?
  • Wanneer zijn voor jou gesprekken ‘lastig’?
  • In 4 stappen van weerstand naar dialoog
  • Eigen casuïstiek: toepassen van handvatten in de praktijk


  Datum: Voorjaar 2019 / Tijd 13.00 - 17.00 uur


  4. Dialoog: oplossingsgericht verschillen bespreken

  Succesvol samenwerken als team, dat willen we allemaal toch? De ontwikkelingen in de zorg vragen steeds meer om goede afstemming binnen teams. Je ontkomt er niet aan dat er binnen teams verschillend over zaken wordt gedacht. Juist die verschillen maken een team vaak krachtig en flexibel. Tegelijkertijd vragen deze verschillen ook aandacht: hoe bespreek je verschillen effectief, zodat je écht samen op zoek kan naar oplossingen? Hoe maak je zaken bespreekbaar met behoud van een goede onderlinge relatie?

  Programma

  • Feedback en kritiek: zijn er verschillen? 
  • Wanneer is feedback effectief en wanneer niet?
  • Dialoog: verschillen bespreken, samen op zoek naar de oplossing en afspraken maken
  • Eigen casuïstiek: tops en tips voor na de workshop


  Datum: Voorjaar 2019
   / Tijd 13.00 - 17.00 uur


  AccenZ kan deze workshops incompany en als maatwerk aanbieden.

  Open training op basis van inschrijving: 

  Duur1 - 4 dagdelen
  Groepsgrootte10 - 12 personen
  Tijd13.00 - 17.00 uur 
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs
  € 135,- per deelnemer/per workshop, incl. materialen en consumpties
  € 500,- per deelnemer/per reeks (4 workshops), incl. materialen en consumpties


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

  Inspirerend leiderschap: sleutel tot succesvolle medewerkers!!


  Nieuwe ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in snel tempo op. U wilt een doeltreffende verbinding met het team creëren en onderhouden. Dat vergt zowel specifiek sturende als coachende vaardigheden van u als manager. Ook wordt een beroep gedaan op uw vermogen om daadkrachtig, duidelijk en creatief een inspirerend voorbeeld te zijn voor medewerkers. Het vergroten van de eigen beïnvloedingskracht heeft direct een stimulerende uitwerking op de effectiviteit en de werktevredenheid van medewerkers.

  Deze training is praktisch en resultaatgericht. De periode tussen twee trainingsdagen bedraagt drie weken en wordt gebruikt om het geleerde in praktijk te brengen. Uw ervaringen en eventuele leervragen neemt u als input mee naar de volgende cursusdag.


  Voor wie is de training bedoeld?
  Geeft u dagelijks leiding aan mensen in de zorg en welzijnssector? Wilt u de inzetbaarheid, betrokkenheid en de effectiviteit van medewerkers vergroten?
  Dan is deze training iets voor u.

  In afwisselende en interactieve lessen gaat u samen met andere leidinggevenden actief aan de slag. In een veilige omgeving leert u om uw beïnvloedingskracht te vergroten. U weet daadkracht en heldere sturing te combineren met inspirerend en coachend leiderschap.


  Wat levert de training op?
  De ervaring leert dat leiderschapsontwikkeling begint bij de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende of manager. De eerste drie dagen van dit traject staan dan ook volledig in het teken van persoonlijk leiderschap. Doelstelling is dat de deelnemer zijn/haar bewustwording vergroot omtrent persoonlijke authenticiteit, congruentie en trouw zijn aan jezelf. In de daarop volgende dagen leren deelnemers hun motivatie-, beïnvloedingskracht en effectiviteit in hun functie te vergroten. Hierbij leren deelnemers belangrijke gedragselementen en communicatie-instrumenten die nodig zijn voor het succesvol leidinggeven in de dagelijkse praktijk. Het denken in mogelijkheden én het motiveren/coachen van medewerkers vormen belangrijke onderdelen van het programma. Kortom: deelnemers leren vanuit leiderschap medewerkers in staat te stellen écht succesvol te zijn!

  Door toepassing van de aangereikte handvatten slaagt u erin:

  • De teamgeest positief en constructief te beïnvloeden
  • Veranderingen soepel door te voeren
  • Mensen proactief mee te laten denken
  • Tijd effectief te benutten
  • Weerstand weg te nemen en conflicten op te lossen
  • Medewerkers werkelijk te inspireren
  • Anderen in staat te stellen hun doel te bereiken
  • Uw zelfkennis en zelfvertrouwen te vergroten


  Aanpak

  • De training ‘Inspirerend leiderschap, sturen of coachen?’ begint met een persoonlijk gesprek en het maken van een spiegel- analyse. Daarbij brengen we uw leerdoelen helder in beeld.
  • Ervaren trainers wisselen theorie en oefeningen met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkcases in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties, ontwikkelt u kennis en vaardigheden om het geleerde toe te passen in uw eigen dagelijkse praktijk.


  Als extra element wordt op dag 3 onder deskundige begeleiding de methodiek “Paard als Spiegel” ingezet. Door de interactie met het paard worden onbewuste (communicatie) processen zichtbaar gemaakt. Paarden reageren van nature erg sterk op onbewuste gedragingen. Door de oefeningen met paard worden onzichtbare aspecten tastbaar en direct inzichtelijk. Deelnemers leren daarbij congruent te zijn aan hun gevoel. Dit heeft een zichtbaar positief effect op de inbedding van de opgedane inzichten en aangereikte handvatten.


  Zij gingen je voor
  “Ik voelde weerstand bij alles wat ik binnen mijn team doorvoerde. De training ‘Inspirerend leiderschap’ was voor ons de sleutel om dit te doorbreken. Met haar enthousiasme en scherpe analyse wist Sandra Meijer ons echt te helpen.”

  Anton Visser, Teamleider


  “Door deelname aan de training ben ik opener geworden naar mijn collega’s toe en zij geven mij het gevoel dat we het samen doen. Precies zoals wij het binnen onze zorggroep willen uitdragen, ‘Deel je leven’. De training gaf mij een beter inzicht in mijn eigen functioneren en welke invloed dat heeft op anderen. Voor mij een welkome kapstok om processen beter te leiden.”

  Leo Stamsnieder, Zorgmanager


  Programma
  Deze onderwerpen komen tijdens de training ‘Inspirerend leiderschap’ uitvoerig aan bod:

  • Persoonlijk leiderschap: wat zijn mijn kwaliteiten, drijfveren en innerlijke overtuigingen?
  • Welke leiderschapsstijlen passen bij mij en mijn team(s)?
  • Zichtbaarheid: mijn eigen positionering
  • Basisprincipes van communicatie en gedrag 
  • Verbindend gesprekken voeren: aansluiting, voortgang, correctie en besluiten


  • Delegeren en ontwikkeling van medewerkers sturen
  • Doeltreffend beïnvloeden en communiceren
  • Aanspreken: feedback, verschillen bespreken en correctie
  • Controle en loslaten
  • Omgaan met weerstand en bezwaren


  AccenZ kan deze training incompany en als maatwerk aanbieden.

  Deze training start BINNENKORT: 28 mei, 17 juni, 9 juli, 5 september, 24 september en 14 oktober 2019.

  Duur6 dagen
  Groepsgrootte8 - 10 personen
  Tijd9.00 - 16.30 uur
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs€ 1995,- p.p. incl. materialen, consumpties en lunch 


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

  Meer uit mensen zelf halen en prestaties zichtbaar beïnvloeden


  Veel zorgorganisaties bevinden zich in de transitie richting zelforganisatie. Dit sluit aan bij de trend om minder te leunen op controle en managers en om meer uit mensen zelf te halen. Het is daarbij van groot belang dat medewerkers voldoende toegerust zijn omtrent zelfstandigheid, eigenaarschap, ondernemer- schap en probleemoplossend vermogen. Hoe creëert u als coach deze beweging bij medewerkers? Hoe stapt u uit de rol van mentor/expert/leidinggevende en in de rol van coach? Durft u voldoende los te laten en te vertrouwen op de kracht van zelforganisatie?

  Experimenteer in deze interactieve en afwisselende training met de specifieke aspecten van het coachen en pas het geleerde direct toe in uw praktijk. Op onderdelen wordt Paard als Spiegel ingezet. Mede hierdoor krijgt u in korte tijd een scherp inzicht in persoonlijke gedragspatronen, voorkeursstijlen, kwaliteiten en valkuilen, in het bijzonder als het gaat om de specifieke aspecten van het coachen.


  Voor wie is de training bedoeld?
  Bent u een startende coach in de zorg en welzijnssector die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van team-coaching en teameffectiviteit? Wilt u ontdekken hoe u een team kunt begeleiden, om zowel meer uit het team als uit het individu te halen? Wilt u de gezamenlijke effectiviteit verbeteren en kunnen inspelen op de zichtbare en onzichtbare elementen in de aanwezige teamdynamiek? Dan is deze praktijkgerichte training uitstekend geschikt voor u.

  De programma’s van AccenZ vergroten bij deelnemers inzicht in eigen gedrag, houding en uitstraling. Dit programma biedt praktische handvatten om anderen merkbaar te ondersteunen en vanuit eigen kracht in beweging te krijgen.


  Wat levert de training op?
  Door toepassing van de in deze training aangereikte inzichten en handvatten, slaagt u erin:

  • Persoonlijke kwaliteiten en belemmerende patronen te herkennen en deze op effectieve wijze in te zetten;
  • Helder onderscheid te maken in wat coachen en wat sturen is en de daarbij behorende rollen van coach, mentor en adviseur in te kunnen nemen;
  • Een stevige visie op coachen te ontwikkelen passend bij u en uw organisatie;
  • Collega’s en teams te coachen op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijk eigenaarschap te ontwikkelen;
  • Collega’s op een positieve manier uit te dagen en te inspireren naar effectiever functioneren;
  • De teamgeest en groepsdynamische patronen te herkennen en effectief interventies te plegen op team- en individueel niveau;
  • Doeltreffend om te gaan met weerstand en onverwachte situaties.

  Dit leertraject vergroot u persoonlijke effectiviteit als coach en tegelijkertijd uw werkplezier.


  Aanpak

  • Dit “Leertraject: Onderscheiden in Coachen” begint met een persoonlijk gesprek, het maken van een spiegelanalyse en een assessment met paard. Hiermee worden uw leerdoelen helder in beeld gebracht.
  • Ervaren trainers wisselen theorie en praktijk met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties, ontwikkelt u kennis, houding en vaardigheden om het geleerde toe te passen in uw eigen dagelijkse praktijk.


  Waarom het paard als spiegel?
  De interactie met het paard zorgt ervoor dat uw onbewuste (communicatie) processen zichtbaar worden. Paarden beelden uw onbewuste gedrag uit. Met een paard worden onzichtbare aspecten tastbaar enen direct inzichtelijk. U leert te voelen EN daarbij congruent te zijn aan uw gevoel.


  Zij gingen je voor
  “Door deel te nemen aan deze coachingsopleiding heb ik erg veel geleerd, niet alleen van jou, Sandra, maar ook van het paard. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in eerste instantie niet zoveel trek had in het onderdeel “paard”. Nu kom ik tot de conclusie dat het een perfecte combi is van datgene wat het paard mij aan inzichten heeft gegeven en het aanleren van coachingsvaardigheden. Het werkt aanvullend op elkaar. Ik zou zeggen: een echt paardenmiddel, deze opleiding! Dank je wel!“

  Christel Terpstra, teamcoach intramuraal


  “Wat ik vooral heb meegenomen uit deze training is dat coachen écht wat anders is dan sturen. Hoewel ik dacht coachend te zijn was ik vooral bezig de ander te vertellen hoe je zaken zou kunnen aanpakken. Mijn coachende houding heeft direct effect op het vrijer denken en meer verantwoordelijkheid dragen van medewerkers. Het geeft een totale andere indruk. Meer vertrouwen!!”

  Jacqueline Fahrenbrink, coach gehandicaptenzorg


  Programma
  De volgende thema’s staan achtereenvolgens centraal in deze 6-daagse training:

  • Persoonlijk coachprofiel: mijn talenten, uitdagingen en rollen
  • De ander succesvol laten zijn: eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid positief beïnvloeden
  • Coaching technieken en - instrumenten
  • Teamgeest en groepsdynamiek: zichtbare en onzichtbare aanwezige patronen
  • Coachen als professie: van analyse tot leertraject
  • Omgaan met emoties en weerstanden  AccenZ kan deze training incompany en als maatwerk aanbieden.

  Open training op basis van inschrijving:

  Duur6 dagen
  Groepsgrootte8 - 10 personen
  Tijd9.00 - 16.30 uur
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs€ 1595,- p.p. incl. materialen, consumpties en lunch 


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

  Vergroten van verantwoordelijkheid en werkplezier


  De zorg is volop in beweging. Veel zorgorganisaties bevinden zich in de transitie richting zelforganisatie. Om te komen tot een optimaal functionerend zelf-organiserend team staan medewerker en het team centraal. De ´moderne´ manager coacht, faciliteert, stimuleert, kortom geeft medewerkers meer speel- ruimte. Belangrijke competenties voor medewerkers zijn: oplossingsgerichtheid, initiatieven en risico´s nemen, kansen creëren en benutten, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en communiceren.

  Het bovenstaande vraagt een andere houding en ander gedrag van medewerkers en managers. Het vraagt van het management de durf om los te laten en te vertrouwen op de kracht van zelforganisatie. Het vraagt van de medewerkers zelfstandigheid en besluitvaardigheid!

  Er is geen standaard aanpak voor het ‘maken’ van een zelforganiserend team. Om tot een effectief, passend programma te komen is het van belang om samen aan de slag met vragen als ‘waar staan we nu?’ en ‘wat hebben wij samen nodig?’.

  Groeien naar zelforganisatie, vraagt om een creatief, (inter)actief programma op maat met een gezonde dosis humor. De invulling van het programma vindt altijd in overleg plaats. Er zijn verschillende begeleidingsvormen en variaties mogelijk.


  Voor wie is deze begeleiding bedoeld?
  Deze begeleiding is bedoeld voor professionele zorgmedewerkers (en hun manager/coach) die voor de uitdaging staan een team te vormen dat het aankan om in gezamenlijke verantwoordelijkheid het volledige takenpakket optimaal uit te voeren.


  Wat levert de begeleiding op?
  Deze programma’s van AccenZ vergroten bij deelnemers bewustwording van (eigen) gedrag en creëert inzicht in onderliggende overtuigingen die (eigen) gedrag sturen. Daarnaast bieden deze programma’s praktische handvatten om onze persoonlijke effectiviteit te vergroten met behoud van een goede onderlinge relatie en werksfeer.


  Aanpak

  • Al onze programma’s zijn praktijkgericht en oplossingsgericht. Het zet mensen werkelijk aan tot dialoog.
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en praktijk met elkaar af. Er is volop ruimte met praktijkvoorbeelden aan de slag te gaan.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties, ontwikkelt het team kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de eigen dagelijkse praktijk.


  Zij gingen je voor
  “Door deze workshop is er nu absoluut draagkracht binnen het team voor de onderling gemaakte afspraken. Sandra kan je heel goed een spiegel voorhouden en doorvragen naar de kern. Ze doet dat op zo’n manier, dat ze je in je eigen waarde laat én je meerdere inzichten geeft.”

  Yvonne de Bree, Manager V&V


  “Het was een afwisselende training waar veel ruimte was voor eigen inbreng. De trainer heeft een scherp observatievermogen en geeft op natuurlijke wijze feedback. Ik voel me nu meer betrokken bij de komende veranderingen en ga me absoluut meer inzetten om er een succes van te maken. We hebben nu het gevoel dat we het samen gaan doen.”

  Suzan Martens, Verpleegkundige


  “De training heeft mij een spiegel voorgehouden die mij nieuwe inzichten en zelfkennis gaf. Ik heb ondervonden dat jezelfreflectie nodig hebt om een goede onderhandelaar, begeleider en adviseur te kunnen zijn. Sandra is een zeer stimulerende trainer. Ik heb zelden iemand ontmoet die mij zo kon aanzetten tot denken, plan vormen én doen.”

  Pascal Hof, Cliëntadviseur


  Programma
  De keuze van de best passende begeleidingsvorm hangt af van de wensen en behoeften van het team. Een indruk van mogelijk passende thema’s zijn:

  • Zelforganisatie en samenwerken: hoe werkt dat voor ons? 
  • Teamdynamiek: rollen, talenten en gedragsstijlen
  • Inspireren en motiveren: leren van elkaar
  • De Kunst van communiceren
  • Onbewuste filters: interactie
  • Doeltreffend communiceren op je werk
  • Pro-activiteit en verantwoordelijkheid nemen
  • Oplossingsgericht denken en coachen
  • Anderen op een positieve manier beïnvloeden
  • Elkaar aanspreken in praktijk
  • Actief luisteren en effectieve vragen stellen


  Deze training is altijd maatwerk. De maximale groepsgrootte is 12 personen. In overleg worden bij grotere groepen meerdere trainers ingezet. Graag maken we een specifiek plan van aanpak en een passende offerte.

  Nadere informatie via info@accenz.nl 

 • De invloed van cultuur op samenwerking


  Soms werken teams samen waarbij je het gevoel hebt: ‘mmmmm, iedereen doet zijn uiterste best, maar…. echt lekker loopt het niet.’ Teams in de zorg- en welzijnssector krijgen met veel veranderingen te maken. Deze hebben allemaal effect op het werk. Hoe zorg je voor een optimale samenwerking en hoe houd je elkaar gemotiveerd?Je weet waar je samen naar toe wilt, maar waar sta je nu eigenlijk als team? Waarom werk je momenteel op deze manier als team? Is het wel handig om op deze voet door te gaan?

  Vragen waarbij we in de workshop ‘Cultuur’ uitgebreid stilstaan om tot goede oplossingen te komen. In twee dagdelen samen aan slag om daarna efficiënter en fijner samen te werken.


  Voor wie is de workshop bedoeld?
  Deze workshop is bedoeld voor teams die werkzaam zijn binnen de zorg en welzijnssector. Als team heeft u de ambitie om teameffectiviteit en onderlinge samenwerking te optimaliseren.

  Heeft jouw team te maken met veel veranderingen in zorg en welzijn? Wil je persoonlijke effectiviteit van medewerkers en de teameffectiviteit vergroten? Wil je dat de onderlinge samenwerking beter verloopt? Geef jouw team dan op voor deze workshop. De middagen kunnen binnen de eigen werksetting plaatsvinden of op locatie. Vaak werkt dat laatste heel goed omdat men dan even helemaal weg is uit de dagelijkse omgeving. AccenZ organiseert de workshop bij voorkeur op een mooie locatie in de regio.


  Wat levert de workshop op?
  De workshop moet leiden tot een helder referentiekader voor zowel de manager als de medewerkers. Dit om de taak waar zij voor staan, gezamenlijk succes- vol tegemoet te treden. Deze workshop kenmerkt zich door een sterke focus op gezamenlijkheid en bewustwording: twee cruciale succesfactoren om een doorbraak in teameffectiviteit te creëren. Samen deze workshop volgen werkt bovendien motiverend en inspirerend, iets waar men lang plezier van zal hebben.

  • Waar staan we voor als team?
  • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Waarom doen we de dingen zoals we ze nu doen?
  • Waar willen we naartoe?
  • Hoe doen we dat?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Wat is nodig om draagvlak te creëren?
  • Effectieve afspraken maken


  Aanpak

  • De workshop ‘Samenwerken: hoe doen wij dat?’ begint met een individuele voorbereiding. Daarbij brengen we persoonlijke waarden en principes in beeld.
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en praktische oefeningen met elkaar af. Hierbij ligt de focus op bewustwording van mogelijke aannames en blokkades die gewenst gedrag in de weg staan.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties ontwikkelt u samen een helder kader voor samenwerken.


  Zij gingen u voor
  “Door deze workshop is er nu absoluut draagkracht binnen het team voor de onderling gemaakte afspraken. Sandra kan je heel goed een spiegel voorhouden en doorvragen naar de kern. Ze doet dat op zo’n manier, dat ze je in je eigen waarde laat én je meerdere inzichten geeft.”

  Yvonne de Bree, Manager V&V


  “Je denkt elkaar te kennen, maar als je bij elkaar zit, hoe goed ken je elkaar dan echt? En sta je open om naar de ander te kijken, je eigen waarden en normen los te laten en een ander te accepteren en elkaar te gunnen? Het contact hierover met Sandra was verfrissend en open. Ze voelde meteen de problematiek aan. Door haar mensgerichte visie voelt Sandra ook tijdens de training haarfijn aan wat er in de groep gebeurt en speelt ze hierop in, waarbij ze de kaders die vooraf zijn doorgesproken niet uit het oog verliest.”

  Wilma Assink, Teamleider adviespunt


  Programma
  De workshop Cultuur ‘Samenwerken: hoe doen wij dat?’ is altijd maatwerk. De maximale groepsgrootte is 20 personen. In overleg worden bij grotere groepen meerdere trainers ingezet. Graag maken we een specifiek plan van aanpak en een passende offerte.

  Nadere informatie via info@accenz.nl 

  Succesvol onderhandelen in zorg en welzijn


  Onderhandelen doen we de hele dag: “Doe jij dit, dan doe ik dat. Als dit af is mogen jullie gaan.”
  Maar wat als het ingewikkelder wordt? Hoe vergroot je de effectiviteit op langere termijn van de afspraken die je maakt? Hoe ga je om met weerstand en bezwaren? Hoe creëer je toch win-win-situaties waar dit bijna onmogelijk lijkt?

  De training ‘Onderhandelen met zorg’ is praktisch en resultaatgericht. De periode tussen twee trainingsdagdelen bedraagt drie weken en wordt gebruikt om het geleerde in praktijk te brengen. Jouw ervaringen en eventuele leervragen neem je als input mee naar de volgende cursusmiddag.


  Voor wie is de training bedoeld?
  Ben je eerst verantwoordelijk verzorgende? Ga je direct met cliënten of met hun familie om? Ben je ‘inhuizer’, cliëntenadviseur, zorgverwijzer of zorgcoördinator? Wil je op een effectieve manier jouw communicatievaardigheden met collega’s, cliënten en hun familieleden verbeteren?

  Dan is deze training echt iets voor jou.


  onderhandelen-in-zorg-diagram.jpg#asset:


  Wat levert de training op?
  In afwisselende en interactieve praktijklessen ga je met andere vakgenoten actief aan de slag. In een veilige omgeving leer je om het effect van jouw communicatie te verbeteren. Je komt tot positieve afspraken in het belang van beide partijen wat leidt tot efficiënter en prettiger samenwerken.

  Na de training ‘Onderhandelen met zorg’ kan je resultaatgericht beïnvloeden waarbij een win-win-situatie ontstaat voor iedereen.


  Aanpak

  • De training ‘Onderhandelen met zorg’ begint het maken van een spiegelanalyse. Daarbij brengen we jouw talenten en leerdoelen helder in beeld.
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en oefeningen met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkcases in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties, ontwikkel je kennis en vaardigheden om het geleerde toe te passen in de eigen dagelijkse praktijk.


  Zij gingen je voor
  “De training ‘Onderhandelen met zorg’ heeft mij een spiegel voorgehouden die mij nieuwe inzichten en zelfkennis gaf. Ik heb ondervonden dat je zelfreflectie nodig hebt om een goede onderhandelaar, begeleider en adviseur te kunnen zijn. Sandra is een zeer stimulerende trainer. Ik heb zelden iemand ontmoet die mij zo kon aanzetten tot denken, plan vormen én doen.”

  Pascal Hof, Cliëntadviseur


  “Mijn persoonlijke leerdoel was: ‘Leren om ‘nee’ te zeggen’. Dat kan ik nu veel beter. Ik luister naar wat de ander nu eigenlijk precies van mij wil zonder zelf direct in de verdediging te schieten. Resultaat: mensen hebben begrip voor mijn antwoord en ik heb meer tijd omdat ik niet alles zelf ‘moet’ oplossen.”

  Brenda Fiedler, Activiteitenbegeleidster


  Programma
  Deze onderwerpen komen tijdens de training ‘Onderhandelen met zorg’ uitvoerig aan bod:

  • Persoonlijke perceptie en werkelijkheid: zijn er verschillen?
  • Anderen op een positieve manier beïnvloeden
  • Het verhogen van de effectiviteit van gemaakte afspraken
  • Proactief gedrag stimuleren
  • Mensen bewust maken van eigen verantwoordelijkheid
  • Actief luisteren als basishouding
  • Effectieve vragen stellen
  • Omgaan met bezwaren en weerstand
  • Doeltreffend communiceren binnen zakelijke context
  • Onderhandelen als basis voor een win-win oplossing


  AccenZ kan deze training incompany en als maatwerk aanbieden.

  Open training op basis van inschrijving:

  Duur7 dagdelen
  Groepsgrootte8 - 10 personen
  Tijd13.00 - 16.30 uur
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs€ 925,- p.p. incl. materialen en consumpties


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

  Intrinsiek motiveren van collega’s


  Als verpleegkundige ligt je focus op het zo goed mogelijk verzorgen en verplegen van cliënten en patiënten. Het coördineren van zorg en coachen van collega’s vragen duidelijk andere competenties. In de praktijk wordt steeds vaker een beroep gedaan op deze vaardigheden.

  De training ‘Verpleegkundige als coach en regisseur’ is praktisch en resultaatgericht. De periode tussen twee trainingsdagdelen bedraagt drie weken en wordt gebruikt om het geleerde in praktijk te brengen. Jouw ervaringen en eventuele leervragen neem je als input mee naar de volgende cursusmiddag.


  Voor wie is de training bedoeld?
  Heb je als verpleegkundige een spilfunctie in de thuiszorg of intramurale zorg? Merk je dat collega’s een beroep op jou doen om zelf beter te kunnen functioneren? Vind je het lastig jouw rol als verpleegkundige te combineren met die van coach en regisseur?

  Dan is deze training iets voor jou!


  Wat levert de training op?
  Samen met andere verpleegkundigen leer je effectief om te gaan met verschillende gedragselementen. Je weet welke communicatie instrumenten je wanneer moet toepassen om dagelijkse problemen op te lossen. In afwisselende en interactieve lessen ga je met vakgenoten actief aan de slag. In een veilige omgeving leer je om het effect van communicatie te verbeteren.

  De training ‘Verpleegkundige als coach en regisseur’ bied je praktische handvatten gericht op:

  • Doeltreffend communiceren (zakelijker)
  • Oplossingsgericht denken en coachen
  • Onderscheid tussen sturen en coachen
  • Pro-activiteit en verantwoordelijkheid nemen
  • De eigen voorbeeldfunctie in veranderprocessen
  • Voorzitten en begeleiden van groepsoverleg
  • Creëren van draagvlak
  • Effectieve afspraken maken


  Oplossingsgericht denken en coachen van collega’s vormen een belangrijk onderdeel van het programma. De training gaat verder dan het benoemen van vaardigheden. Er is specifieke aandacht voor onderliggende aannames zowel in het huidige gedrag als passend bij het gewenste gedrag. We gaan er actief mee aan de slag en voorzien elkaar van feedback. Zo kan je het geleerde nog beter inzetten binnen jouw eigen werksituatie.


  Aanpak

  • De training ‘Verpleegkundige als coach en regisseur’ begint met het maken van een persoonlijke spiegelanalyse. Daarmee brengen we uw persoonlijke leerdoelen helder in beeld.
  • Een ervaren trainer wisselt theorie en praktische oefeningen met elkaar af. Er is voldoende ruimte om eigen praktijkcases in te brengen, te bespreken en uit te werken.
  • Door scherpe analyses, waardevolle feedback en focus op gerichte acties ontwikkelt u kennis en vaardigheden om het geleerde toe te passen in uw eigen praktijk.


  Zij gingen je voor
  “Ik heb geleerd de verantwoordelijkheid, terug te geven aan de ‘eigenaren’. In het verleden was ik constant aan het coördineren en aan het oplossen voor anderen. Kreeg het gevoel dat de verzorgenden in mijn wijk, steeds meer op mij leunden. Dat is na deze training echt veranderd. Fijn voor mij en ook voor mijn collega’s.”

  Lianne Klaassens, Verpleegkundige


  “Daar waar ik het vroeger soms onbegrijpelijk vond dat mensen me niet begrepen ben ik me door deze training heel bewust geworden van “het filter” en hoe dit mijn communicatie kan beïnvloeden. De training heeft mij inzicht gegeven in hoe ik mijn beïnvloe- dingskracht direct kan vergroten. Het bespaart mijzelf stress en de ander voelt zich begrepen waardoor doelen sneller worden bereikt.”

  Bernadette Nijhuis, Wijkverpleegkundige


  Programma
  Deze onderwerpen komen tijdens de training ‘Verpleegkundige als coach en regisseur’ uitvoerig aan bod:

  • De cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed
  • Actief luisteren als basishouding om te helpen
  • Persoonlijke perceptie en werkelijkheid
  • Sturen en coachen, waar zit het verschil?
  • Mensen bewust maken van eigen verantwoordelijkheid
  • De do’s en dont’s tijdens werkoverleg
  • Stress en zelfmanagement
  • Een effectief voortgangsgesprek
  • Werken aan zelfkennis en vaardigheden
  • Integratie van alle vaardigheden in de dagelijkse praktijk


  AccenZ kan deze training incompany en als maatwerk aanbieden.

  Open training op basis van inschrijving:

  Duur7 dagdelen
  Groepsgrootte8 - 10 personen
  Tijd13.00 - 16.30 uur
  LocatieIta Est te Diepenheim
  Prijs€ 925,- p.p. incl. materialen en consumpties


  Aanmelding en nadere informatie via info@accenz.nl 

  AccenZ traint trainers


  AccenZ ontwikkelt en begeleidt opleiders in Zorg en Welzijn om intern medewerkers te scholen. Dit zogenaamde train-de-trainer programma is altijd maatwerk. In overleg met het management, ontvangen opleiders zowel specifieke training als ‘coaching on the job’. Zij leren om vervolgens op een krachtige en effectieve wijze, zelf interne trajecten te verzorgen.

CoachenIndividuele scholingstrajecten (coaching) zijn een intensieve vorm van begeleiding. Door een individueel scholingstraject worden bewustwording en inzicht in gedrag met betrekking tot eigen functioneren vergroot. Doel is altijd om de betrokkene bewust te maken van zijn of haar eigen invloed op de situatie. Door mensen een spiegel voor te houden kunnen vaste denkpatronen doorbroken worden. Pas dan wordt de betrokkene in staat gesteld om werkelijk effectiever te functioneren. Dit maakt dat persoonlijke doelen en organisatiedoelstellingen opeens wel haalbaar zijn.Onze werkwijze
Individuele scholingstrajecten vinden plaats in de vorm van persoonlijke gesprekken met een betrokken coach. Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur. Gestart wordt met één gesprek per week, uitlopend tot minimaal één gesprek per vier weken. Gemiddeld zijn 6 sessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken.


“LeerEfficiënt Teamscan” & “De onderstroom in beeld”.

Dat een afwachtende groep zorgmedewerkers in een mum van tijd enthousiast gemaakt kan worden, is de eerste winst. Dat er met behulp van de teamscan inzicht wordt gegeven in de teamsamenstelling en hoe het team daadwerkelijk samen werkt is verhelderend en brengt veel te weeg.

De ‘onderstroom in beeld’ is erg waardevol, vooral bij zorgmedewerkers, die gewend zijn om te zorgen voor de cliënt, maar ook voor elkaar. De trainers houden met humor en venijn een spiegel voor en zijn niet te beroerd een paar heilige huisjes omver te werpen. De intrinsieke motivatie wordt voor iedereen inzichtelijk gemaakt: Hoe denk je over jezelf en hoe reageer je op bepaalde dingen? Maar ook: wat hoort op de werkvloer en wat hoort thuis in je privéleven.

Aanrader, energiek, bruisend en niet belerend. We bevelen jullie zeker aan voor andere organisaties en zouden jullie dan omschrijven als: Out of the box denkers, creatief en inspelend op het moment.


Anne Hampsink

Wijkmanager 

Carintreggeland

februari 2019

Inspirerend Leiderschap: sleutel tot succesvolle medewerkers

Verbinding...

Enthousiast en uitgedaagd om het geleerde in de praktijk te brengen, kwam ik samen met collega ‘s terug van, het voor onze organisatie op maat gemaakte, ontwikkeltraject voor teamleiders.

In eerste instantie op zoek naar de verbinding met wie ik ben, wat mij werkelijk drijft en waar mijn uitdagingen liggen. Het interne proces in mij wordt aangewakkerd door de opzet van de training, de vragen die er gesteld worden en door de spiegel die mij werd voorgehouden.

Door hier in de training bewust op in te zoomen onder de bevlogen leiding van Sandra en Jeannet is een vlucht door mijn gewoonte, mijn drive en mijn valkuilen en vooral hoe ik hiermee om ga.

Wij namen deel met een groep collega teamleiders. Daardoor leerde ik niet alleen het beeld van mezelf, maar ook dat van de ander beter te begrijpen. Later in de training is er het paard als spiegel die bevestigd wat ik voel en denk. Wat gaat er in mij om en is dat ook wat ik laat zien of uitstraal in mijn houding? Het heeft mij bewustwording en inzicht gegeven in mijn gedrag en houding en helpt mij nu meer de verbinding met de ander te maken.

Sandra en Jeannet laten in hun samenwerking zien hoe verbinding met de ander je sterk kan maken. Dat te zien motiveert enorm en laat zien dat ik samen met de kracht van de ander meer kan bereiken dan alleen!


Heidi Klaassen

Teamleider 

InteraktContour 

maart 2019

Workshop Cultuur

Zorgcentrum de Posten is enige tijd geleden gestart met een nieuwe afdeling. Deze afdeling bestaande uit 11 mensen staat voor een nieuwe, gezamenlijke uitdaging. Voor een goede samenwerking is het van belang om richting te geven aan HOE we met elkaar om willen gaan.

Het contact hierover met Sandra Meijer was verfrissend en open. Ze voelde direct deze problematiek aan en dit thema was dan ook de insteek voor een gevarieerd programma waarbij ze een mooie locatie heeft gezocht.

Door haar mensgerichte visie voelt Sandra ook tijdens de training haarfijn aan wat er in de groep gebeurt en speelt ze hierop in, waarbij ze de kaders die vooraf zijn doorgesproken niet uit het oog verliest.

Met behulp van op het oog simpele tools, bijv. impressiekaarten, heeft Sandra de kern van een ieder naar voren gebracht, en hebben we na een dag intensief werken gemeenschappelijke waarden en normen kunnen formuleren, die ook echt leven binnen het team. Een aanrader in dit traject vond ik de combinatie met de paardenworkshop van Ita Est. Bij de paarden moet je je masker laten vallen en dat is in een groep belangrijk, wil je elkaar kunnen vinden.


Voor ons is het een training geweest die het team veel heeft gebracht!


Wilma Assink

Teamleider Adviespunt de Posten

Training Zorg voor Aanspreken

Onlangs hebben 6 van onze kleinschalig wonen PG teams deelgenomen aan de cursus "Zorg voor aanspreken".

De cursus bestond uit 3 dagdelen per groep. In het eerste dagdeel stond het formuleren van gezamenlijke waarden en normen centraal. Het resultaat van deze middag zijn 10 concrete en tastbare afspraken waaraan de teams zich willen houden. Deze gemaakte afspraken vormen het uitgangspunt voor onze samenwerking.

In het tweede en derde dagdeel is een verdieping aangebracht en hebben we in begrijpelijke taal geleerd te denken in mogelijkheden en elkaar op de juiste wijze feedback te geven of aan te spreken. De wijze waarop de trainer de interactie met de groep onderhield, zorgde voor duidelijkheid en maakte dat de groep zich veilig voelde om open te communiceren.

De cursus geeft mij als leidinggevende direct handvatten om de gemaakte afspraken te kunnen waarborgen in de dagelijkse praktijk. Als structureel onderdeel van onze teambesprekingen komen gemaakte afspraken aan bod aan de hand van op dat moment spelende casuïstiek.

Het effect van deze cursus is inmiddels zichtbaar doordat mensen elkaar durven aanspreken en dat op een bewuste en succesvolle manier doen!! De cursus was in mijn ogen precies op maat en "compact en compleet" te noemen.


Robert Thijssen

Teamleider Zorg en Dienstverlening

Careaz

Open training - Inspirerend Leiderschap

Dit jaar heb ik samen met mijn collega leidinggevende deelgenomen aan de open training “Inspirerend leiderschap”. De laatste trainingsdag ligt al weer een aantal maanden achter ons, maar we kunnen nu al zeggen dat het voor ons en ons bedrijf heel inspirerend is geweest en dat het ons veel oplevert.

Tijdens de verschillende intensieve en interactieve trainingsdagen hebben we veel inzicht gekregen in persoonlijk functioneren en daarnaast vele praktische handvatten gekregen. We zijn ons er nu meer bewust van dat meerdere waarheden naast elkaar kunnen staan en met die gedachte is het gemakkelijker om ons doel te bereiken. We hebben tevens gemerkt dat onze medewerkers door onze bewustwording en aanpak meer dan hiervoor positief betrokken en gemotiveerd zijn om actief deel te nemen aan de verschillende processen en overleggen.

Deze training is een meerwaarde voor iedere leidinggevende!


Gea Wissink

Directeur 

Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes

Contact informatie

Onze Locatie

AccenZ
De Veenpluis 4
7665 EC Albergen

Verstuur een bericht