Leerefficiënt

een methode, ontwikkeld door AccenZ

LeerEfficiënt is een methode, ontwikkeld door AccenZ. Met deze methode maken zorgorganisaties weer echte teams van hun (zelfsturende) teams. Hoe? Door organisaties te bewegen om af te stappen van de opleidingsreflex (Is er een probleem? Naar een opleiding!) en te werken aan vertrouwen op de werkvloer. Met als resultaten:

  • Efficiëntere inzet van tijd en geld
  • Professionele en zelfstandige teams 
  • Die gemotiveerder en met meer betrokkenheid en plezier werken
  • En zorg leveren die aansluit op de vraag van de cliënt

LeerEfficiënt misschien iets voor jouw organisatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek waarin we je meer vertellen over onze methode en aanpak (gegevens en telnrs).

Bekijk ook ons Blog

Waarom LeerEfficiënt? 

Van opleidingsreflex naar vertrouwen op werkvloer 

Te hoge werkdruk, gatenkaas-roosters, onveilige patiëntsituaties. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden noemt de uitkomsten van een peiling onder 17.000 leden alarmerend (bron: V&VN, 2017). Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in de ouderenzorg, maar bezuinigt weer op andere zorgsectoren. Het kan toch niet waar zijn dat dit zorg is?! Overigens niks ten nadele van de zorgprofessionals die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun patiënten. Ze krijgen niet de juiste tools om hun -vaak tomeloze- inzet aan te passen aan de continu veranderende werkelijkheid. Het goede nieuws: die tools zijn gewoon voorhanden! 

Tools waarmee zorgorganisaties het werkplezier van medewerkers verhogen en ze hun geld en tijd efficiënter inzetten. Het begint bij het afstappen van de opleidingsreflex en overgaan op het creëren van vertrouwen op de werkvloer. Die opleidingsreflex, die we veel zien in de zorg, gaat over het oplossen van problemen met een cursus of opleiding. Maar volgens het 70-20-10-principe van Jennings (2011-2012) leer je juist door te doen en niet in een klaslokaal. 

Niet verwonderlijk dat zelfsturende teams vaak met de handen in het haar zitten. Ze slaan spijkers in de muur met een schroevendraaier. Hoe krijgen ze een hamer? Door op een juiste manier te kijken naar wat er werkelijk speelt en nodig is. Bijvoorbeeld met professionele begeleiders die in het team staan, op de werkvloer, de koe bij de horens vatten en op een veilige manier het gesprek aangaan. Die niet kijken naar individuen maar naar de context, want elke organisatie en de teams daarin zijn een systeem. En door zachte waarden, wat er onderhuids speelt, keihard meetbaar te maken. Dán pas krijgt een team die hamer in handen en kan het vanuit vertrouwen, samen, vorm geven aan de zorg voor hun patiënten.  

lees verder

Waar staat LeerEfficiënt voor?

Voeten in de klei

Geen opgepoetste verhalen maar de naakte waarheid...

Mensen, en vooral zorgprofessionals, leren veelal door te doen. Met de voeten in de klei. Niet klassikaal, maar op de werkvloer. Het 70-20-10-principe van Jennings onderstreept dit. In de zorg zien we juist nog (te)veel een opleidingsreflex: probleem? Lossen we op met een cursus of opleiding! Daarmee geven veel zorgorganisaties hun teams niet het juiste gereedschap. Teams slaan spijkers in de muren met een schroevendraaier in plaats van een hamer.

Sandra en Jeannet, de gezichten van LeerEfficiënt, komen zelf uit de zorg en staan met de voeten in de klei. Dat vertaalden ze door naar de aanpak van hun programma. Geen toeters en bellen maar nuchter en praktijkgericht. Ze staan tussen de teamleden op de werkvloer en vatten daar op een prettige en open manier de koe bij de horens. Door ‘gewoon’ in gesprek te gaan over hoe het eraan toegaat. Geen opgepoetste verhalen maar de naakte waarheid. Met als dat nodig is direct wat kleine interventies tussendoor. Dus niet vanaf een invulformulier lezen hoe het team vertelt dat het gaat, maar gewoon horen en zien in de praktijk.

Schop in de grond

Juist die zachte waarden, dat wat onderhuids speelt in teams maar niemand meetbaar maakt, essentieel voor het vinden van het juiste gereedschap voor teams...

Wat in de grond zit is niet zichtbaar voor het oog. Maar vaak schuilt juist in wat je niet ziet de kern van een probleem en de richting van de oplossing. Managementrapporten staan bol met harde gegevens. Fijn concreet dus daarop sturen we! Maar het is de halve waarheid dus die resultaten zijn niet optimaal. Wat in de grond zit, onzichtbaar broeiend, wordt genegeerd. Minstens zo belangrijk als de harde gegevens, maar niet meetbaar. Met een schop in de grond maak je dat wat onzichtbaar was ineens wel zichtbaar. Volgens de ervaring van Sandra en Jeannet zijn juist die zachte waarden, dat wat onderhuids speelt in teams maar niemand meetbaar maakt, essentieel voor het vinden van het juiste gereedschap voor teams. Heel begrijpelijk dat organisaties niet sturen op wat niet meetbaar is. LeerEfficiënt zet daarom de schop in de grond en maakt het wel zichtbaar en meetbaar. Door met de voeten in de klei te staan en niet te varen op ingevulde antwoordformulieren en door de zachte waarden keihard meetbaar te maken met behulp van een nog te ontwikkelen app. 

Zaaien en oogsten

Het probleem ligt niet bij die enkeling, want die is onderdeel van een systeem....

Eerst moet je zaaien, zodat je een tijdje later kunt oogsten. Een enkel zaadje maakt of breekt je oogst niet, het is onderdeel van een geheel. En hoe beter de omstandigheden, deels zelf te bepalen, hoe rijker de oogst.  

Sandra en Jeannet zien dit ook terug in (zorg)organisaties. Niet zelden ligt de focus op een enkeling in een team. Maar het probleem ligt niet bij die enkeling, want die is onderdeel van een systeem. Die soms zogeheten ‘rotte appel’ geeft vooral een belangrijk signaal over hoe dat systeem op dat moment werkt. Daarom ligt de focus binnen LeerEfficiënt niet alleen op individuen maar op het team als onderdeel van een systeem (de organisatie).  

Groen gras

In plaats van opleidingsreflex zet je in op vertrouwen en geef je de teams het juiste gereedschap...

Het gras bij de buren lijkt vaak groener, maar schijn bedriegt. Door met de voeten in de klei en een schop in de grond naar je eigen systeem te kijken, weet je hoe je je eigen gras groener maakt.  Zaai met vertrouwen en creëer goede omstandigheden voor een optimale oogst.

Met LeerEfficiënt kijk je naar de echte oorzaken van de problemen in je organisatie. In plaats van opleidingsreflex zet je in op vertrouwen en geef je de teams het juiste gereedschap. Daardoor zet je tijd en geld efficiënt in en zijn je resultaten optimaal. Het mooie hiervan is dat je ‘ineens’ weer uit de voeten kunt met dat wat je in huis hebt. En dat je realiseert dat het gras bij de buren niet groener is dan je eigen gras… 

Over Sandra en Jeannet

Sandra Meijer

Werken met volle overgave en vanuit bevlogenheid voor de zorg. Dat is Sandra! Ze is sterk in snel de hoofdlijnen benoemen en deze vertalen naar de (trainings-) behoefte van de klant. Vanuit aansluiting bij de ander, vakkennis, aanstekelijk enthousiasme en humor weet zij professionals in zorgorganisaties  te raken en inspireren. Haar authentieke en congruente houding maken dat zij kritische vragen kan en mag stellen. De eigenheid van Sandra is een mix van analytisch vermogen en een praktische inslag.

Persoonlijk motto: Het sterkste beginsel van persoonlijke groei ligt in menselijke keuze!

0623299906

Jeannet Smulders

Sinds 1995 is Jeannet actief met het trainen en coachen van vooral professionals in de gezondheidszorg. Werken met mensen is haar passie. Vanuit haar authenticiteit en haar oprechte interesse in de ander kan zij als geen ander een omgeving creëren die uitnodigt tot vertrouwen en betrokkenheid. 

Persoonlijk motto: Inspireren, creëren en realiseren.

0621967922